Vælg dit mærke

Vælg dit mærke

Başliksiz 8 - Mobile Reservedele

Vi reparerer telefoner og udbedre telefoner; alt fra udskiftning af komponenter til udbedring af vandskader på din enhed. Det er yderst vigtigt, at man benytter sig af komponenter og redskaber, der har en høj standard og kvalitet. For at det udbedrede problem ikke bliver et tilbagevendende problem eller baner vejen for yderligere komplikationer med din enhed. Vi bruger og sælger, af denne årsag, kun komponenter af høj kvalitet, som har en lang levetid.

Vi har komponenter til både de ældre modeller og nyere smartphones. De hyppigste komponent udskiftninger vi foretager er: Defekte batteri, kamera, opladerindgang, ødelagt skærm, defekt homeknap, lav lyd ved telefon samtaler eller musik afspilning, ødelagt ramme og lignende. Det betyder at alle ovenstående komponenter kan udskiftes på relativ meget kort tid, og at din telefon kan komme op at køre, uden at data som kontakter, beskeder, og billeder bliver påvirket.

Det er yderst vigtigt, at din elektroniske enhed ikke får kontakt med vand, eftersom den kan blive udsat og kortslutte. Dette gælder også for de enkelte komponenter. I tilfælde af at komponentet eller enheden bliver udsat for vand, så sørg for at tøre den af hurtigst muligt. Tilslut ikke enheden til strøm med det samme, og vær først sikker på, at du har tørret den tilstrækkeligt nok før du tager den i brug igen. I værste tilfælde kan flere komponenter blive beskadiget, som følge af at, enheden kortslutter fordi den bliver tilsluttet strøm.
Udskiftning af komponenter bør altid skiftes af fagfolk og erfarne teknikere. En uerfaren tekniker, kan betyde en forkert isætning af komponentet, og det kan også bane vejen for en kortslutning eller andre tekniske udfordringer på din enhed. Ønsker man en holdbar og vedvarende løsning, bør man ikke ty til at spare og købe billige komponenter. Som nævnt for oven, findes der både høje og lave kvaliteter på markedet, og de billigste løsninger betyder i de fleste tilfælde ringe kvalitet. Det kan være skyld i tilbagevendende problemer i din enhed, og kan betyde, at du må investere i endnu et nyt komponent.

Eksempelvis: udskiftning af en højtaler, der er for lav, kan ved en forkert isættelse betyde, at lyden slet ikke vil fungere. Et andet eksempel kan være en telefon som har touch vanskeligheder, fordi skærmen er defekt. Udskifter man skærmen med en skærm af dårlig kvalitet, vænner de tekniske problem tilbage størst delen af gangene og vi værste tilfælde kan den uerfarne tekniker være med til at forvolde større skader på din telefon, som kan betyde at din touch sensivitet ryger fuldstændig. Sørg derfor for at vælge en troværdig og dygtig tekniker, der har dygtige hænder og en del erfaring i bagagen. Husk at din telefon eller enhed er bygget op af de sammenlagte komponenter, og alle komponenter tilsammen udgør din enhed. Vælg og køb derfor dine komponenter med omhu og husk at det billigste ikke altid er det bedste.